En trivsam ort

Sunnansjö byalag har snart funnits i tjugo år och har som uppgift att hjälpa byn att utvecklas och bli en livskraftig och ännu trivsammare ort.

Vi har ett brett uppdrag som vi formar tillsammans med våra medlemmar.

Det finns stadgar och en verksamhetsplan som vi också har som utgångsläge i vårt arbete.

Det här har vi gjort 2019/2020:

– Rustat kyrkstigen Broby-Olsjön

– Utfört en LEA-analys

– Rustat Väsmankajen

– Arrangerat marknader

– Bemannat Sunnansjö bibliotek

– Stöttat föreningar och företag

– Skapat evenemangsbladet; Sunnansjöbladet

Men också mycket annat. Du kan läsa mer här.


Varför ska du bli medlem?

För att vi tillsammans ska kunna skapa vår drömby!

Allt arbete utförs ideellt och när vi behöver resurser är det medlemsintäckterna som vi kan använda, därför blir ditt bidrag en viktigt del i vårt arbete.

Tillsammans blir vi starkare.

Så här gör du:

Skicka ditt bidrag eller din medlemsavgift till vårt bankgiro: 464-6774

Kom ihåg att ange namn + antalet personer inbetalningen gäller.

100kr/vuxen
250kr/familj
50kr/barn under 18 år
250kr/företag eller förening.

Den 31 december 2019 var antalet medlemmar 221 personer och företag.

TACK FÖR DITT BIDRAG!