Målbild 2016-2020

Sunda Sunnansjö – välkänd besöksort

 • Byalagskontoret tillhandahåller bibliotek, turistinformation, biljettbokningsservice, föreningsservice (kopiering, inplastning m.m) samt info om byns företagare och ortens arrangemang.
 • Broschyr om Sunnansjö och dess företagare finns tillgänglig vid alla mötesplatser samt på nätet.
 • Lättöverskådlig och detaljerad hemsida, sunnansjöbygden.se som också är länkad till Ludvika Kommun. ytterligare marknadsföring sker genom facebooksidorna: Sunnansjö Byalag, Sunnansjögruppen, Tallmo Handelsträdgård, Ateljé Vävglädje och Marias Salong och presentbutik, som genom sina facebooksidor sprider kännedom om Sunnansjö i vida kretsar. Genom hemsidan och sociala medier upptäcker ett flertal familjer Sunnansjö och ser en möjlighet att flytta hit.
 • Media, myndigheter, politiker m fl är välinformerade via kontinuerliga kontakter med byalaget, föreningsliv och företagare.
 • Tydliga och trevliga informationsskyltar finns i centrum, vid vägkorsningar och vid alla förbifarter.
 • Som ytterligare led ett led i marknadsföringen arrangeras byvandringar. En fyllig broschyr med byns kulturella och intressanta sevärdheter är framtagen även på engelska och arabiska.

Framgångsrika företag och föreningar som skapar arbeten och engagemang

 • Byns företagare stimuleras genom företagarsamverkan. Inom branscher som t e x turism, IT, hantverk m.m. startar mindre företag. Lokala företag utvecklar spännande kursutbud som lockar nya deltagare.
 • Hotell utvecklas genom marknadsföring och kvalitet. Caféet i Sunnansjö uppskattas.
 • Hembygdsgården utvecklas ständigt och framstår som en kulturell magnet för Sunnansjöbygden.
 • Samarbetet mellan byns föreningar blomstrar. Många välbesökta arrangemang och bybornas intresse bidrar till utvecklingen.
 • Sunnansjö IK har utvecklat framför allt sin ungdomsverksamhet med stort inslag av nyanlända. Samarbete sker med idrottsföreningar i närliggande byar.

En by med god service

 • Sunnansjö Serviceförening ansvarar för Sunnansjömacken. Elektronisk skylt är installerad som visar bränslepriset.
 • Byskolan och förskolans framtid är tryggad tack vare ökat barnantal. Verksamheten utvecklas och blomstrar tack vare engagerade lärare och föräldrar. Skolbarnet känner stor trivsel och trygghet i skolmiljön. En god miljö för barn och ungdom är en bra investering för framtiden.
 • Äldreomsorgen håller god kvalitet och upplevs som mycket bra. Äldre som söker boende inom äldreomsorgen bereds plats på önskat boende.
 • Sunnansjö utvecklas som service – och handelsnav för omkringliggande byar med vårdcentral utökad med mobil hemsjukvård, apotek, välsorterad livsmedelsbutik med post- paket och systembolagsservice, järnhandel som hela tiden utvecklar sin byggvarudel, bilverkstad och frisörsalonger. En bankomat finns i byn.
 • Bibliotekets verksamhet är tryggad, där också dator med bredbandsuppkoppling finns för allmänheten.
 • De allmänna kommunikationerna har förbättrats till Ludvika samt till övriga Sverige.

Inflyttning, integration och nybyggnation

 • Gemensamt för de inflyttade är att de uppskattar den lugna och vackra boendemiljön som Sunnansjö erbjuder. Alla åldrar och många nationaliteter är representerade. Många har fått arbete i byn eller närliggande samhällen. Barnfamiljer lockas av den välfungerade och trivsamma byskolan.
 • Ett stort antal nyanlända med uppehållstillstånd bor i Sunnansjö. De upplever den småskaliga miljön som välkomnande, de kommer i naturlig kontakt med den svenska befolkningen, de lär sig språket snabbare och integreras bättre än om de bodde i en stad. Tack vare ökad befolkning finns underlag för en syrisk restaurang. Ett par dataföretag med internationellt arbetsfält har etablerats i Sunnansjö av nyanlända.
 • De hus som blir till salu finner snabbt nya ägare. Boendekostnaderna är konkurrenskraftiga. Nybyggnation av hyresrätter och seniorboende sker och inplaceras varsamt i befintlig bebyggelse. Efter nybyggnationen blivit känd har efterfrågan på boende i Sunnansjö ökat avsevärt.

En vacker by med framtidsengagerad befolkning och gemytlig atmosfär

 • Sunnansjös positiva anda gör hela Grangärdebygden känd.
 • Det attraktiva läget mellan sjöar och berg uppskattas av allt fler. Landskapet och den yttre miljön är tilldragande. Den kommunala satsningen med betande boskap, röjning och slåtter håller landskapet öppet. Byggnader och övriga anläggningar är välskötta.
 • Omställning Västerberslagen. En stor andel av befolkningen är medvetna om och engagerar sig i den lokala omställningen som krävs för att möta klimat- och miljöproblemen. Målet är att finna långsiktigt hållbara lösningar t ex. genom att minska det fossila energiberoendet och i samarbete med Ludvika Kommun stimulera den lokala produktionen av nödvändighetsvaror – framförallt ekologiskt odlade livsmedel. Sunnansjö ligger redan i framkant inom detta område med Tallmo Handelsträdgård och Coop Nära med ett omfattande ekologiskt sortiment. De miljöbelastande landsvägstransporterna har under den senaste femårsperioden minskat. De flesta fastigheterna är anslutna till ett väl fungerande fibernät. Utbyggnad av solel och vindkraft pågår i närområdet, vilket av befolkningen uppskattas som positivt.
 • De flesta har god kännedom om Sunnansjös historiska bakgrund och kultur. Detta historiska arv utgör en sammanhållande länk mellan människorna och över generationsgränserna. Miljöer som hyttområdet, Herrgården, Hembygdsgården och vissa vandringsleder vårdas noggrant. Befolkningen deltar i studiecirklar och arbetet med att utforska och sprida information om intressanta platser.
 • Naturliga mötesplatser är t ex butikerna, byalagets kontor med bibliotek, idrottsplatsen, Hembygdsgården, Herrgården samt Väsmankajen. Byns uppsnyggade centrum med bussterminal och café/servering utvecklas ständigt och är en populär träffpunkt. Badplatsen i Sandviken används flitigt. Turister och övriga besökare söker sig gärna dit.
 • Det råder en positiv atmosfär och stolthet över bygden. Den ökade befolkningen i Ludvikaområdet samt vissa industrisatsningar i regionen lyfter även Sunnansjöbygden.
 • Sunnansjö är en aktiv och väl fungerande centralort. Optimism och framtidstro präglar samhällsklimatet.