Vår verksamhet 2019-2020

All vår verksamhet utförs på ideell basis och majoriteten av alla som sitter i styrelsen har fasta jobb dagtid. Vi prioriterar ändå arbetet högt och tycker det är av största vikt att byn utvecklas på ett positivt sätt.


Vi har tillsammans med vår personal bemannat och tagit emot besökare på vårt bibliotek nere vid Solgärdet i Sunnansjö.

Foto: Berit Selkman

Biblioteket är en filial från Ludvikas bibliotek, som byalaget har drivit i egen regi sedan 2004. Det ger dig som medborgare god samhällsservice och tillgång till över 70 000 olika böcker.


Vi har utfört underhållsarbete och märkt om kyrkstigen som går mellan Sunnansjö/Broby och Olsjön.

Vi har även deltagit i vandringslyftet som gott exempel och berättat om arbetet vi gjort med Olsjö kyrkstig. Samt deltagit i ett reportage i Annonsbladet som PR för kyrkstigen.

Vi kan varmt rekommendera er att besöka kyrkstigen, nedan finns en folder som togs fram i samband med arbetet med stigen, där ni kan läsa mer.


Ansvarat för och deltagit i, upprustningen av Väsmankajen

Den stora granen har tagits ner, nya handikappanpassade bord har byggts, nya skyltar sats upp, nya planteringen gjorts och resultatet blev mycket bra!

Vi vill tacka alla inblandade för hjälpen!


Deltagit i framtagningen av en LEA-analys för vår by

”En lokalekonomisk analys (LEA) ger dig statistik från SCB:s många register för utvalda geografiska områden. Vi skapar en färdig rapport med underlag om befolkning och företag i det lokala området.”

Text från SCB hemsida, http://www.scb.se

Vi har tillsammans med en representant för Ludvika kommun samt en processledare från riksorganisationen ”Hela Sverige ska leva”, genomfört en lokalekonomisk analys under vintern 2020.

Tanken är att rapporten ska kunna utgöra ett underlag för fortsatt dialog och ett fördjupat arbete med vår lokala ekonomi i Sunnansjö. 

Rapporten består av tre delar. Den första delen ger en kortfattad introduktion till det lokalekonomiska perspektivet. Den andra delen, som är den mest omfattande, presenterar olika aspekter av Sunnansjö lokala ekonomi baserat på statistik från Statistiska centralbyrån och Ludvika kommun.[1] Den tredje delen beskriver föreningslivet och tillgången till service i Sunnansjö samt återger de utvecklingsförslag som har framkommit under gemensamma möten.

[1] Alla beräkningar och tabeller som presenteras i denna rapport bygger på statistik speciellt framtagen för Sunnansjös valdistrikt av Statistiska centralbyrån och bifogas som appendix till rapporten.


Anordnade våryra och höstmarknad 2019

Foto: Byalaget Sunnansjö

Två marknader anordnades under 2019 med gott resultat. Båda marknaderna var placerade på gräsområdet nedanför Solgärdet för att undvika biltrafik.

Många nöjda besökare och knallare lämnade goda vitsord till byalaget.

Under 2020 ställs dock marknaderna in på grund av Covid-19-pandemin.


Utformat, skapat och delat ut Sunnansjöbladet

Vi har uppdaterat utseendet på Sunnansjöbladet och även gjort det tillgängligt digitalt.

Här är nummer 1/2020.