Bo Nordbäck Stipendiet

Bo Nordbäck var under många år läkare på Grangärde Vårdcentral i Sunnansjö. Vid hans död inrättades ett stipendium till hans minne. Varje år, sedan 2007, har stipendiet delats ut som ett uppmuntringspris till ungdomar som under utdelningsåret fyller högst 18 år och som bor i det område som år 2006 ingick i Grangärde Vårdcentrals upptagningsområde.

Stipendiet utdelas till en ung person som kan anses vara ett föredöme för sina kamrater eller varit framgångsrik inom sitt område.

Stipendiefonden förvaltas gemensamt av Sunnansjö Byalag och Grangärde Hembygdsförening.

Stipendiet delas ut i samband med midsommarfirandet på Hembygdsgården i Sunnansjö på Midsommardagen.

Förslag på pristagare lämnas in tillsammans med en motivering till Sunnansjö Byalags kansli senast den 31 maj.

Adressen till Sunnansjö Byalags kansli:

Sunnansjö Byalag

Hyttvägen 39

77012 Sunnansjö

E-post:sunnansjo@hotmail.com

Annons