Styrelsen

Sunnansjö Byalags styrelse består av följande personer sedan årsmötet 2023.

Hans-Erik Jansson, ordförande.
Ulrika Andersson
Ann-Christin Runnkvist
Anita Jones Larsson
Annie Klaar
Britt Povén
Anna Albinsson
Tim Fredriksson
Linnea Klebark