Styrelsen

Sunnansjö Byalags styrelse består av följande personer sedan årsmötet i juni 2021.

Hans-Erik Jansson, ordförande.
Ulrika Andersson
Ann-Christin Runnkvist
Anita Jones
Annie Klaar
Inger Matsson
Mikael Areschoug
Lars Byström
Hans Erik Lang
Helen Karlsson är adjungerad kassör.